zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany wysokości udziałów, poprzez ich sprostowanie,w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Słubicach przy ulicy Paderewskiego 26