w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Kunowicach, Szkoły Podstawowej w Golicach, Gimnazjum nr 1 w Słubicach, Przedszkola Samorządowego nr 3 w Słubicach