w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu