w sprawie podziału zysku netto za rok obrachunkowy 2015 r.