w sprawie ogłoszenia wykaart. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) zarządza się, co następuje:§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomość wymienioną w poniższym wykazie, stanowiącą zasób Gminy Słubice, na okres do 3 lat