w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego