w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat