W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetagowego trybu ich zawarcia

Data uchwały:
2016-03-21

Numer uchwały:
XVIII/156/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia