W sprawie:
zmiany uchwały Nr XLVI/461/10 Rady Miejskiej w Słubicahc z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice

Data uchwały:
2016-03-21

Numer uchwały:
XVIII/154/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego