W sprawie:
zmiany Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich wysokości w dziedzinie sportu, nagród i ich wysokości w dziedzinie twórczości artstycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym nadawania tytułów "Mecenasa Sport

Data uchwały:
2016-03-21

Numer uchwały:
XVIII/153/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.