W sprawie:
o zmianie uchwały ustalającej plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów orza granice ich obwodów na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2016-03-21

Numer uchwały:
XVIII/152/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego