W sprawie:
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Data uchwały:
2016-03-21

Numer uchwały:
XVIII/151/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia