Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty zgłoszonej w trybie art. 19a ust. z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Słubickie Towarzystwo Muzyczne