w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych