w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 156/2015 Burmistrza Słubic z 22 czerwca 2015r. w sprawie nadania regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Słubicach