W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2016-03-02

Numer uchwały:
XVII/146/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia