W sprawie:
Uchwała nr XVII/144/2016 RM w Słubicach w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słubice do roku 2020"

Data uchwały:
2016-03-02

Numer uchwały:
XVII/144/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia