W sprawie:
korzystania przez operatorów i przewoźników komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem jest Gmina Słubice

Data uchwały:
2016-03-02

Numer uchwały:
XVII/142/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ndia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego