W sprawie:
określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielm jest Gmina Słubice

Data uchwały:
2016-03-02

Numer uchwały:
XVII8141/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego