W sprawie:
ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszzych klas szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

Data uchwały:
2016-03-02

Numer uchwały:
XVII/139/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego