W sprawie:
ustalenia dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dp przedszkoli i innych form wychwania przedszkolengo. dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

Data uchwały:
2016-03-02

Numer uchwały:
XVII/138/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego