W sprawie:
przekazania przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas słuzby ponadnormatywnej dla policj

Data uchwały:
2016-03-02

Numer uchwały:
XVII/136/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia