w sprawie zmiany zarządzenia Nr 330/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego zasób gminy Słubice