OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.