Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Działalnośc na rzecz 3 sektora