Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepelnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.