Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2016 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.