w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Słubicach