o zmianie zarządzenia w sprawie zmiany wysokości udziałów, poprzez ich sprostowanie, w częściach wspólnych nieruchomości połóżonej w Słubicach przy ulicy Seelowskiej 3