w sprawie nabycia na rzecz Gminy Słubice udziału w lokalu niemieszkalnym oraz udziału w nieruchomości niezabudowanej w zamian za zaległości podatkowe