w sprawie: zmian  w budżecie gminy na 2007r. oraz układu wykonawczego.