W sprawie:
o zmianie uchwały ustalającej plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2015-12-18

Numer uchwały:
XV/129/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego