W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad w zakresie obrotu nieruchomościami

Data uchwały:
2015-12-18

Numer uchwały:
XV/127/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ndia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego