W sprawie:
opłaty targowej w Gminie Słubice

Data uchwały:
2015-12-18

Numer uchwały:
XV/126/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego