W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2016 -2024

Data uchwały:
2015-12-18

Numer uchwały:
XV/124/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem 1 stycznia 2016 roku