w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat