W sprawie:
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2016

Data uchwały:
2015-12-01

Numer uchwały:
XIV/120/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia z mocą obowiazującą od dnia 01 stycznia 2016 r.