W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2015-2025

Data uchwały:
2015-12-01

Numer uchwały:
XIV/114/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia