Burmistrz Słubic zaprasza usługodawców spełniających kryteria określone w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Słubice (w Urzędzie Miejskim w Słubicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Słubice, zwanych dalej komórką audytowaną).