w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 293/2014 Burmistrza Słubic z dnia 16 września 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej jako organu opiniodawczego ds.gospodarki zasobami lokalowymi na terenie gminy Słubice