W sprawie:
opinii dotyczącej działalności oraz rozwoju terminala przeładunkowego dla transportu drogowego i kolejowego we Frankfurcie nad Odrą

Data uchwały:
2008-04-09

Numer uchwały:
XIX/169/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2008-04-09