W sprawie:
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach

Data uchwały:
2015-10-27

Numer uchwały:
XII/106/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia