W sprawie:
porozumienia międzygminnego o wspólnym projekcie pod tytułem: "Bezpiecznie Nadodrze - zapobieganoie zagrożeniom nadzwyczajnym poprzez doposażenie OSP Górzyca i Słubice " w ramach Lubuskiego Programu Operacyjnego

Data uchwały:
2015-10-27

Numer uchwały:
XII/105/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia