W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transporowych

Data uchwały:
2015-10-27

Numer uchwały:
XII/104/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r