W sprawie:
opłat od posiadania psów

Data uchwały:
2015-10-27

Numer uchwały:
XII/103/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2016r.