W sprawie:
okreslenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice

Data uchwały:
2015-10-27

Numer uchwały:
XII/102/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2016r