W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym

Data uchwały:
2015-09-30

Numer uchwały:
XI/98/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia