W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

Data uchwały:
2015-09-29

Numer uchwały:
XI/94/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia