W sprawie:
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach postawowych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych

Data uchwały:
2015-09-29

Numer uchwały:
XI/92/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego