W sprawie:
przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

Data uchwały:
2015-09-29

Numer uchwały:
XI/91/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia